دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معاونت ها
 • تاريخچه بيمارستان
 • معرفي بخش ها
 • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

واحد خدمات آموزشی : واحد خدمات آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد خدمات آموزشی و امور دانشجویی مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

خدمات آموزشی و امور دانشجویی مجتمع مکانی است که عهده دار انجام امور اداری آموزشی، از هنگام ورود به بیمارستان تا پایان دوره فراگیران می باشد. این قسمت ، زیر نظر معاونت آموزشی مجتمع انجام وظیفه می نماید.

 

این واحد  متصدی انجام کلیه امور خدماتی ذیل می باشد :

 • ارسال نمرات،دستیاران، کارآموزان و کارورزان به دانشکده پزشکی
 • اعلام ساعت حضور اتندینگ به امورهئیت علمی
 • اعلام آنکالی اساتید به ریاست ومعاونت درمان
 • ارسال کشیک ماهیانه دستیاران وکارورزان به دانشکده وکلیه بخشهای مربوطه و دفتر پرستاری
 • گواهی انجام کار دستیاران  به دانشکده
 • تدوین قراداد نظام نوین هئیت علمی
 • ارسال مرخصی(استحقاقی، استعلاجی وزایمان) دستیاران وکارورزان  به دانشکده
 • ثبت اثرانگشت اینترنها  و دستیاران برای ورود به پاویون
 • ساخت مهر برای هیئت علمی و دستیاران  (درخواست مکتوب توسط پزشک و درخواست اتوماسیون وارسال فرم به حراست)
 • اعلام مفقودی مهر به معاونت توسعه مدیریت منابع  و ...
 • اعلام دستیاران ارشد(chief resident) به دانشکده
 • دریافت وابلاغ احکام دستیاران و ارجاع به واحد مالی
 • مکاتبه  با دانشکده درکلیه امور مرتبط با کلیه فراگیران پزشکی اعضا هئیت علمی و...
 • صدور کارت غذا (ورود اطلاعات ،تایپ وثبت درکامپیوتر وبارکد )
 • دریافت معرفی نامه  کارآموزان وکارورزان  و ارسال به رئیس بخش و پاویونها
 • دریافت اطلاعات از دستیار و ارسال نامه به رئیس امور اداری جهت دریافت کد دستیاران ازتلفنخانه
 • ساخت اتیکت جهت اعضا هیئت علمی، دستیاران و کارآموزان وکارورزان پزشکی وپیراپزشکی  ،(اسکن عکسها و صدور کارت جدید)
 • تکمیل وتحویل فرم تسویه حساب به دستیار و فلوشیپ
 • پاسخگویی به تلفن و ارباب رجوع و....