دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معاونت ها
 • پزشکان مجتمع
 • خدمات غیر حضوری
 • کارمندان
 • درباره ما
 • راهنمای مراجعین
 • دسترسی سریع به سامانه ها

واحد خدمات آموزشی : واحد خدمات آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد خدمات آموزشی و امور دانشجویی مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

خدمات آموزشی و امور دانشجویی مجتمع مکانی است که عهده دار انجام امور اداری آموزشی، از هنگام ورود به بیمارستان تا پایان دوره فراگیران می باشد. این قسمت ، زیر نظر معاونت آموزشی مجتمع انجام وظیفه می نماید.

 

این واحد  متصدی انجام کلیه امور خدماتی ذیل می باشد :

 • ارسال نمرات،دستیاران، کارآموزان و کارورزان به دانشکده پزشکی
 • اعلام ساعت حضور اتندینگ به امورهئیت علمی
 • اعلام آنکالی اساتید به ریاست ومعاونت درمان
 • ارسال کشیک ماهیانه دستیاران وکارورزان به دانشکده وکلیه بخشهای مربوطه و دفتر پرستاری
 • گواهی انجام کار دستیاران  به دانشکده
 • تدوین قراداد نظام نوین هئیت علمی
 • ارسال مرخصی(استحقاقی، استعلاجی وزایمان) دستیاران وکارورزان  به دانشکده
 • ثبت اثرانگشت اینترنها  و دستیاران برای ورود به پاویون
 • ساخت مهر برای هیئت علمی و دستیاران  (درخواست مکتوب توسط پزشک و درخواست اتوماسیون وارسال فرم به حراست)
 • اعلام مفقودی مهر به معاونت توسعه مدیریت منابع  و ...
 • اعلام دستیاران ارشد(chief resident) به دانشکده
 • دریافت وابلاغ احکام دستیاران و ارجاع به واحد مالی
 • مکاتبه  با دانشکده درکلیه امور مرتبط با کلیه فراگیران پزشکی اعضا هئیت علمی و...
 • صدور کارت غذا (ورود اطلاعات ،تایپ وثبت درکامپیوتر وبارکد )
 • دریافت معرفی نامه  کارآموزان وکارورزان  و ارسال به رئیس بخش و پاویونها
 • دریافت اطلاعات از دستیار و ارسال نامه به رئیس امور اداری جهت دریافت کد دستیاران ازتلفنخانه
 • ساخت اتیکت جهت اعضا هیئت علمی، دستیاران و کارآموزان وکارورزان پزشکی وپیراپزشکی  ،(اسکن عکسها و صدور کارت جدید)
 • تکمیل وتحویل فرم تسویه حساب به دستیار و فلوشیپ
 • پاسخگویی به تلفن و ارباب رجوع و....