دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

برونکوسکوپی : برونکوسکوپی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  برونكوسكوپي

نام مسئول واحد:اعظم سرآمد

مشخصات مكاني واحد: مركز تحقيقات ريه طبقه هفتم

شماره تماس: 64352271

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1-برونكوسكوپي با نمونه

2-برونكوسكوپي تشخيصي