دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

گفتار درمانی : گفتار درمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد: آسيب شناسي گفتار ، صدا و بلع ( گفتار درماني)

نام مسئول واحد: آقاي رامين محسني

مشخصات مكاني واحد:طبقه هفتم ساختمان شماره 1

شماره تماس: 64352570

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

ارائه ارزيابي ، مشاوره و درمان اختلالات مربوط به گفتار ، صدا وبلع