دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فیزیوتراپی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  فيزيوتراپي

نام مسئول واحد:خانم زهرا متحمليان

مشخصات مكاني واحد: طبقه هفتم  ساختمان سيدالشهداء

شماره تماس: 64352575

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

خدمات بهداشتي

1- مدرسه كمر وگردن 2-تمرين درماني دربيماران استئوپروز 3- كارگاه بهداشت كار با كامپيوتر از ديدگاه فيزيوتراپي4-مدرسه زانو5- كارگاه ارتقاء سلامت 6-تمرينات عمومي تاي چي چوان براي كليه پرسنل

خدمات درماني

واحدهاي مختلف بخش  فيزيوتراپي  :

1- مشاوره فيزيوتراپي

2-Systemic  Musculoskeletal assessment      

3-Systemic  Neuro Muscular assessment

4-Postural assessment

5-الكتروتراپي

6-مكانوتراپي

7-ليزرتراپي

8-هيدروتراپي

9-تمرين درماني

10-مانوال تراپي(موبيليزاسيون،مانيپولاسيون،.....)

11-Taping    (درمان  با تيپ)

12-Dry needling-(طب سوزني فيزيوتراپي)

13-اصلاح راستاي بدن (اصلاح پاسچر)

14-فيزيوتراپي بيماران بي اختياري دفع

15- gait training

16-


دفعات مشاهده: 308 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر