دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

ماموگرافی : ماموگرافی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  تصوير برداري

نام مسئول واحد: دكتر كاوه صميمي

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان شماره 1 

شماره تماس: داخلي 64352576    ،‌ مستقيم : 66555449، 64352576

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

ماموگرافي

 

 

لازم به ذكر است كه كليه راديوگرافي هاي رنگي دستگاه گوارش شامل : مري، معده و اثني عشر، ترانزيت روده باريك و روده بزرگ بعلت خرابي سيستم اسكوپي دستگاه هاي راديوگرافي قابل انجام نمي باشد.

راديوگرافي هاي C.Arm در اتاق عمل هاي جنرال و مغز و اعصاب.