دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

رادیوگرافی : رادیوگرافی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  تصوير برداري

نام مسئول واحد: دكتر كاوه صميمي

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان شماره 1 

شماره تماس: داخلي 64352576    ،‌ مستقيم : 66555449، 64352576

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

راديوگرافي ها :

راديوگرافي هاي روتين از كليه اندام ها

راديوگرافي هاي رنگي سيستم ادراري شامل  IVP، VCUG، HSG و سيستوگرام، RUG و ...)

راديوگرافي هاي پرتابل روتين از اندامها

راديوگرافي هاي OPG (پانوركس)