دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

CT-SCAN (سیتی اسکن)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  تصوير برداري

نام مسئول واحد: دكتر كاوه صميمي

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان شماره 1 

شماره تماس: داخلي 64352576    ،‌ مستقيم : 66555449، 64352576

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

سي تي اسكن :

كليه سي تي اسكن هاي روتين از كليه اندامها

كليه سي تي اسكن هاي تزريقي و خوراكي از اندامها

كليه سي تي آن‍ژيوها شامل : اندام تحتاني، اندام فوقاني، ريه (پولمونري)، آئورت شكمي، كاروتيد و آنژيوگرافي مغز بعلاوه سي تي اسكن هاي سه بعدي،‌سي تي آنژيو قلب به دليل نداشتن دستگاه 64 اسلايس انجام نمي پذيرد.

 


دفعات مشاهده: 202 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر