دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

آزمایشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  آزمایشگاه

مسئول فنی  : دکتر علیرضا صادقی پور (پاتولوژیست و هیات علمی دانشگاه)

سوپروایزر: آقای حمیدرضا مجتهدی دیبا

مسئول کنترل کیفی  : دکتر علی زارع میرزایی (پاتولوژیست و هیات علمی دانشگاه)

مسئول آموزش و کنترل مستندات : خانم مریم تقی دوست (کارشناس آزمایشگاه)

مشخصات مکانی واحد: آزمایشگاه شامل 2 واحد:1-آزمایشگاه مرکزی واقع در طبقه ی چهارم و 2-آزمایشگاه اورژانس در طبقه ی اول می باشد.

شرح وظایف /خدمات ارائه کننده: بخشهای آزمایشگاه  مرکزی شامل:پذیرش-نمونه گیری-بیوشیمی-هماتولوژی-هورمون میکروب شناسی-سرولوژی-ایمونولوژی-انعقاد-آنالیز ادرار و انگل شناسی-پاتولوژی - واحد کنترل مستندات و مدیریت می باشد.

آزمایشگاه اورژانس نیز شامل بخشهای : پذیرش و نمونه گیری اورژانس -بیوشیمی-هماتولوژی-آنالیز ادرار و انگل شناسی -انعقاد و واحد بانک خون می باشد.

آزمایشگاه این مرکزمجهز به جدیدترین تجهیزات و تکنیکهای روز دنیا شامل :

 

1- بیو شیمی : اتوآنالایزرهای Hitachi902 - BT 3000 - Selectra - وMicro light ardy  آنالایزرهای IMS-ISE و Easy lyte

2- هماتولوژی : Fulldiff و XS500i - XP300 - Sysmex kx21 و ESR اتوماتیک

3- انعقاد : کوآگولامتر ELITE

4- هورمون : ECL ، گاماکانتر و کروز

5- پاتولوژی : دستگاه پردازنده بافت Coald Plate - Dispanser - Tissue processor - میکروتوم - فروزن - Tissue Float

6- اورژانس : الایزای تمام اتوماتیک Vidas PC - دستگاه های اندازه گیری گازهای خون شامال : GEM و Technomedia

 

این مرکز در آزمایشگاه مرکزی از ساعت 12 - 7:30  پذیرای مراجعین محترم بوده  و در آزمایشگاه اورژانس به صورت شبانه روزی درسه شیفت صبح-عصر و شب آماده ی خدمت رسانی می باشد.

 


دفعات مشاهده: 478 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر