دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بخش بستری جراحی و داخلی اعصاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بخش جراحي  مغز و اعصاب و ICU  اعصاب

طبقه   اول        ساختمان  امير المومنين

رياست بخش : دكتر مهدي مقدسي - دكتر فريد كاظمي

سرپرستار بخش : خانم نقدي

تعداد تخت : 39 مغزو اعصاب - 6 تخت ICU  اعصاب

تخصص هاي مربوط به بخش:ICU مغز و اعصاب:در اين بخش بيشتر بيماران جراحي مغز و اعصاب بستري ميشوندكه معمولا بعد از  عمل نياز به ICU دارند مانند بيماران Brain tumor  و بيماران Elective و غيره كه نياز فوري بهICU دارند.مغز و اعصاب:اين بخش  همانند يك  بخش ICUسيار ميباشد، در اين بخش غير از بيماران نورسرجري و نوروجري سرويس ديگري بستري نمي شود.بيشتر بيماران  جراحي اعصاب بستري  هستند قبل از  عمل اين بيماران، بيمار به پاراكلينك هاي مختلف از جمله اكو،  نوار مغزي و غيره  فرستاده ميشود و بعد از عمل فيزيوتراپي و غيره انجام ميگيرد و بيماران  استروتاكسي نيز در سرويس بيماران جراحي اعصاب بستري ميگردد.بيماران جراحي مغز و اعصاب قبل از عمل نياز به مشاوره  هاي مختلف  ، مانند قلب -غدد- PFT - ريه - بيهوشي و پزشكي قانوني دارند. (بيماران ديابتي نياز به  سرويس مشاوره هاي ديگر نيز دارند)، بيماران BRAIN TUMOR   حتما نياز به  مشاوره چشم و پريمتري دارند.بيماران نورولوژي مانند MS، تشنج ، پاركينسون ، CVA و نوروفيبروما  و غيره ميباشند كه معمولا نياز به عمل  جراحي ندارند  . غير از بيماران پاركسينوني و بيماراني كه نياز به  بيوپسي عضله دارند  نيز توسط  پزشكان جراحي عمومي بيوپسي مي شوند.

تلفن تماس:64352480و64352481و64352482


دفعات مشاهده: 273 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر