دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

بخش بستری جراحی عمومی 3 : بخش بستری جراحی عمومی 3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بخش  جراحي 3

طبقه  سوم       ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر مصطفي حسيني

سرپرستار بخش : خانم بهزادي

 

تخصص هاي مربوط به بخش:در اين بخش  غير از بيماران  زنان و زايمان ،بيماراني از سرويس  هاي  مختلف  داخلي  از  جمله  ريه ، قلب و عفوني  ، نورولوژي ، نوروسرجري ، آلرژي ، ارتوپدي (معمولا خانم) ، سرويس جراحي مانند لاپاراسكوپي ، كلوركتال ،سروگردن ، توراكس ، عروق  و سرويس هاي عمومي وحتي دهنده پيوند كليه در اين دو بخش بستري ميشوند . بيمار  بعد از  ويزيت پزشك مربوطه  اگر نياز  به  مشاوره  داشته باشد انجام مي پذيرد ودرصورت نياز به اتاق عمل آموزشها ي لازم قبل و بعد از  عمل  به بيماران داده  ميشود . در هنگام  ترخيص  بيمار آموزش هاي  لازم در  جهت  پانسمان زخم  به بيماران  داده ميشود.

تلفن تماس:64352314و64352318