دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بخش بستری NICU

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بخش  NICU

طبقه   چهارم    ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر پريسا محققي

سرپرستار بخش : خانم لوني

تعداد تخت : 18 تخت

تخصص هاي مربوط به بخش:

بيماران NICU عمدتا از ليبر اتاق عمل  زايمان  بخش زنان و يا اتاق عمل كه بعد از متولد شدن  در صورت نياز  در بخش NICU بستري ميشوند و همچنين شيرخواراني  كه به بخش اورژانس مراجعه ميكنند در صورت داشتن سن 28 روزه  در اين بخش  بستري ميگردند . عمدتا تشخيصي كه جهت بيماران اين بخش  وجود دارد شامل : پنوموني،RDS ، پره مچوري، نوزادان تحت معاينه يا عمل معاينه چشم ROP و يا نوزاداني كه عمل جراحي آترزي كوآن  قرار  گرفته اند يا نوزاداني كه بدليل ايكتر(زردي نوزادان) مراجعه مي نمايد . در اين بخش نوزادان تحت مراقبت  قرار ميگيرند و تغذيه نوزادان انحصاري با شير مادر ميباشد. اين بخش شامل 12 تخت فعال NICU و 6 تخت  نوزادان فعال ميباشد . بيماران NICU بعد از بهبودي به بخش نوزادان يا POST  NICU منتقل و از بخش نوزادان ترخيص ميگردند.

تلفن تماس:64352410و64352319

 

 


دفعات مشاهده: 268 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر