دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بخش بستری CCU

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

CCU

طبقه پنجم     ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر سيد هاشم سزاوار

سرپرستار بخش : آقاي كلاني

تعداد تخت : 12

تخصص هاي مربوط به بخش:

بيماران اين  بخش  معمولا از اورژانس  و يا  گاها از آنژيوگرافي به  CCUمنتقل ميشوند. بعضا ديده ميشود كه بيماراني كه در بخش هاي مختلف دچار درد قلبي ميشوند نيز به CCU منتقل ميشوند . فقط بيماران قلبي در اين بخش بستري ميشوند، كه بعد از ويزيت پزشك مربوط دستورات لازم پزشك اجرا ميشود.پروسرجرهاي  مختلفي از جمله اكو ، اسكن هسته اي، آنژيوگرافي  جهت اين بيماران درخواست ميشود. عمدتا بيماران بعد از بهبودي  به بخش POST          CCUمنتقل و از آن بخش نيز ترخيص مي گردند.

تلفن تماس:64352465و64352466و64352380

 

 

 


دفعات مشاهده: 270 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر