دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

کلینیک قلب : کلینیک قلب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام درمانگاه صبح: قلب

اسامی اساتید:دکتر سزاوار،دکترامیرفرهنگی،دکتر قنواتی،دکترحاج صادقی

برنامه ویزیت درمانگاه:همه روزه به غیر از دوشنبه،پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

برنامه ویزیت نوار قلب : همه روزه توسط کارشناس مربوطه نوارنگار انجام میپذیرد.

مکان قرارگیری:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352531

 

نام درمانگاه عصر: قلب

اسامی اساتید:دکتر امیر فرهنگی

اسامی اساتید درمانگاه دیگر قلب: دکتر قنواتی،دکترریاحی

برنامه ویزیت درمانگاه دکتر امیر فرهنگی: فقط روزهای زوج از ساعت 14 تا 19 عصر میباشد.

برنامه ویزیت درمانگاه دکترریاحی و دکترقنواتی:همه روزه به غیر از دوشنبه ،پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

برنامه ویزیت نوار قلب : همه روزه توسط کارشناس مربوطه نوارنگار انجام میپذیرد.

مکان قرارگیری:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:65352531و64352670