دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

برنامه آموزشی بخش : برنامه آموزشی بخش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ایام هفته

درمانگاه

Case report

اتاق عمل صبح

کلینیک فوق تخصصی

Cummings-review

ژورنال

شبنه

دکترفرهادی

دکتر احمدی

دکتر محسنی