دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

برنامه آموزشی بخش : برنامه آموزشی بخش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

روزهای

هفته

کلاس دستیاری

کلاس کارآموزان

(ساعت)

ارائه کنندگان

اداره کننده

شنبه

کلاس دستیاری

کلاس کارآموزان

30/8-30/7

10-9