دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

برنامه آموزشی بخش : برنامه آموزشی بخش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

روزهای هفته

درمانگاه

گزارش صبحگاهى

اتاق عمل

کلاس درس دستیاران  ارتوپدی

شنبه

دکترمقتدایی-دکتر یگانه-دکتر پهلوان

دکتر فراهینی  -دکتر سبحانی  -   دکتر     مقتدایی - دکتر پهلوان- دکتریگانه        دکترمهدوی-دکترغزنوی

دکترسبحانی- دکترمقتدایی -دکتر مهدوی

دکتر فراهینی دکتر سبحانی- دکترمقتدایی- دکتریگانه- دکترپهلوان