دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

برنامه آموزشی بخش : برنامه آموزشی بخش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

روزهای هفته

بخش (گراند راند)‌

بخش (مورنینگ  و  راند)‌

درمانگاه

اتاق عمل

شنبه 

دکتر مهدیزاده ،‌دکتر الماسی ،‌دکتر موسوی،‌دکتر حقیقی،‌دکتر طاهرمنش