دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

معرفی معاون آموزشی : معرفی معاون آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دکتر ناهید رحیم زاده

معاون آموزشی مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

 

 

CV

1- Date of update:

Wednesday, Jul 8, 2015

2- Personal information

Name

Nahid Rahimzadeh, MD

Date of Birth

March 1965

Address (Permanent-University)

Hazrat Rasoul Medical Complex!

Neyayesh St.- Sattarkhan Ave.!

Shahr A’ara - Tehran- Iran!

Telephone

Work: +982164352467

Clinic: +982164352519

Fax

+982166525328

E-mail

Dr_rahimzadeh_ped@yahoo.com

Rahimzadeh.n@iums.ac.ir

4- Education & Training:

Specialty of pediatrics nephrology, , Tehran University of Medical Science, medical center Pediatrics hospital, Tehran, Iran, 2005-2007

 

Residency, Iran University of Medical Science, Aliasghar Pediatrics hospital, Tehran, Iran, 1992-1995

Medical School, Kerman Medical University, Tehran, Iran, 1983-1990