دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معاون آموزشی مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

* خانم دكتر اكرم هاشمي :

دفتر مطالعه و توسعه آموزش پزشكي متصدي برگزاري كارگاههاي آموزشي پزشكي مانند

1-مقاله نويسي روش تحقيق ،

2-كارگاه  هم انديشي اساتيد

3-كنفرانس هاي بيمارستاني داراي امتياز بازآموزي ،

 4-كارگاههاي مهارات ارتباطي ، گواهي نويسي ، پرونده نويسي ، نسخه نويسي ،

5-آشنايي با اشكال دارويي وتداخلات دارويي،

6- جلسات توجيهي دستياران درزمينه EBM  پزشكي مبتني برشواهد ،

7-توزيع و تكميل فرم ارزشيابي هئيت علمي توسط دستياران،

8-تهيه شناسنامه آموزشي بخشهاي باليني

،9- نيازسنجي آموزشي، ارزشيابيهاي اتمسفر آموزشي ويژه دستياران با ابزار PHEEM ،


دفعات مشاهده: 573 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر