دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

Pain (درد) : Pain (درد)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل بلوک_شبکه_سلیاک.pdf   [حجم: 650 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بلوک_گانگلیون_اسفنوپالاتین.pdf   [حجم: 798 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بلوک_گانگلیون_ایمپار_(والتر).pdf   [حجم: 787 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پرولوتراپی.pdf   [حجم: 542 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]