دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

Pain (درد) : Pain (درد)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل بلوک_شبکه_سلیاک.pdf   [حجم: 650 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بلوک_گانگلیون_اسفنوپالاتین.pdf   [حجم: 798 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بلوک_گانگلیون_ایمپار_(والتر).pdf   [حجم: 787 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پرولوتراپی.pdf   [حجم: 542 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]