دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

Pain (درد)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل بلوک_شبکه_سلیاک.pdf   [حجم: 650 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بلوک_گانگلیون_اسفنوپالاتین.pdf   [حجم: 798 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بلوک_گانگلیون_ایمپار_(والتر).pdf   [حجم: 787 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پرولوتراپی.pdf   [حجم: 542 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]

دفعات مشاهده: 281 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر