دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

سایر : سایر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل خلاصه احکام دینی بیمار دربیمارستان.pdf   [حجم: 895 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مراقبت از زخم و بخیه.pdf   [حجم: 755 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل انوکساپارین_سدیم_(کلگزان).pdf   [حجم: 475 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل وارفارین.pdf   [حجم: 642 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زخم_پای_دیابتی.pdf   [حجم: 1238 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مراقبت_از_کاتتر.pdf   [حجم: 953 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بهداشت_عمومی.pdf   [حجم: 1300 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]