دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

سایر : سایر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل خلاصه احکام دینی بیمار دربیمارستان.pdf   [حجم: 895 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مراقبت از زخم و بخیه.pdf   [حجم: 755 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل انوکساپارین_سدیم_(کلگزان).pdf   [حجم: 475 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل وارفارین.pdf   [حجم: 642 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زخم_پای_دیابتی.pdf   [حجم: 1238 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مراقبت_از_کاتتر.pdf   [حجم: 953 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بهداشت_عمومی.pdf   [حجم: 1300 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]