دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

عفونی : عفونی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل سلولیت.pdf   [حجم: 731 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پیشگیری_از_هپاتیت_B.pdf   [حجم: 578 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل ایدز.pdf   [حجم: 800 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]