دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

گوارش : گوارش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل سندرم_روده_تحریک_پذیر.pdf   [حجم: 680 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سیروز_کبدی.pdf   [حجم: 903 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زخم_های_گوارشی.pdf   [حجم: 1117 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زخم_معده_و_اثنی_عشر.pdf   [حجم: 839 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل ریفلاکس_معده_به_مری.pdf   [حجم: 559 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل خونریزی_گوارشی.pdf   [حجم: 858 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تغذیه_از_راه_PEG.pdf   [حجم: 503 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل آندوسکوپی_کولونوسکوپی.pdf   [حجم: 906 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]