دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

روانپزشکی : روانپزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل وسواس.pdf   [حجم: 776 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بیماری_دوقطبی.pdf   [حجم: 686 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل الکتروشوک.pdf   [حجم: 805 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اسکیزوفرنیا.pdf   [حجم: 813 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اختلالات_وابسته_به_مواد.pdf   [حجم: 574 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اختلال_شخصیت.pdf   [حجم: 725 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]