دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

روانپزشکی : روانپزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل وسواس.pdf   [حجم: 776 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بیماری_دوقطبی.pdf   [حجم: 686 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل الکتروشوک.pdf   [حجم: 805 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اسکیزوفرنیا.pdf   [حجم: 813 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اختلالات_وابسته_به_مواد.pdf   [حجم: 574 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اختلال_شخصیت.pdf   [حجم: 725 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]