دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

داخلی اعصاب : داخلی اعصاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل میاستنی_گراویس.pdf   [حجم: 624 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مولتیپل_اسکلروزیس(MS).pdf   [حجم: 1123 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل گیلن_باره.pdf   [حجم: 939 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل فلج_مغزی.pdf   [حجم: 714 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سکته_مغزی.pdf   [حجم: 643 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پمفلت_سکته_مغزی_وزارت_بهداشت.pdf   [حجم: 657 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل آ._ال.اس.pdf   [حجم: 1148 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]