دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

داخلی اعصاب : داخلی اعصاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل میاستنی_گراویس.pdf   [حجم: 624 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مولتیپل_اسکلروزیس(MS).pdf   [حجم: 1123 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل گیلن_باره.pdf   [حجم: 939 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل فلج_مغزی.pdf   [حجم: 714 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سکته_مغزی.pdf   [حجم: 643 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پمفلت_سکته_مغزی_وزارت_بهداشت.pdf   [حجم: 657 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل آ._ال.اس.pdf   [حجم: 1148 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]