دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

نفرولوژی و دیالیز : نفرولوژی و دیالیز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

 


دریافت فایل نارسایی_حاد_کلیوی.pdf   [حجم: 568 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مرحله_نهایی_بیماری_کلیوی_(ESRD).pdf   [حجم: 790 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل عفونت_مجاری_ادراری.pdf   [حجم: 593 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سندروم_نفروتیک.pdf   [حجم: 747 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل راهنمای_تغذیه_برای_بیماران_دیالیزی.pdf   [حجم: 807 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پیوند_کلیه.pdf   [حجم: 853 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]