دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

نفرولوژی و دیالیز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

 


دریافت فایل نارسایی_حاد_کلیوی.pdf   [حجم: 568 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مرحله_نهایی_بیماری_کلیوی_(ESRD).pdf   [حجم: 790 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل عفونت_مجاری_ادراری.pdf   [حجم: 593 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سندروم_نفروتیک.pdf   [حجم: 747 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل راهنمای_تغذیه_برای_بیماران_دیالیزی.pdf   [حجم: 807 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پیوند_کلیه.pdf   [حجم: 853 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]

دفعات مشاهده: 289 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر