دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

نفرولوژی و دیالیز : نفرولوژی و دیالیز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

 


دریافت فایل نارسایی_حاد_کلیوی.pdf   [حجم: 568 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مرحله_نهایی_بیماری_کلیوی_(ESRD).pdf   [حجم: 790 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل عفونت_مجاری_ادراری.pdf   [حجم: 593 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سندروم_نفروتیک.pdf   [حجم: 747 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل راهنمای_تغذیه_برای_بیماران_دیالیزی.pdf   [حجم: 807 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پیوند_کلیه.pdf   [حجم: 853 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]