دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

چشم : چشم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل ناخنک_یا_تریژیوم.pdf   [حجم: 488 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل گلوکم.pdf   [حجم: 727 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کونژنکتیویت.pdf   [حجم: 725 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کاتاراکت.pdf   [حجم: 511 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل رتینوبلاستوما.pdf   [حجم: 530 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل داکریوسیستورینوستومی.pdf   [حجم: 871 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل جدا_شدن_شبکیه_ویترکتومی.pdf   [حجم: 664 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پیوند_قرنیه.pdf   [حجم: 547 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل استرابیسم.pdf   [حجم: 993 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]