دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

چشم : چشم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل ناخنک_یا_تریژیوم.pdf   [حجم: 488 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل گلوکم.pdf   [حجم: 727 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کونژنکتیویت.pdf   [حجم: 725 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کاتاراکت.pdf   [حجم: 511 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل رتینوبلاستوما.pdf   [حجم: 530 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل داکریوسیستورینوستومی.pdf   [حجم: 871 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل جدا_شدن_شبکیه_ویترکتومی.pdf   [حجم: 664 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پیوند_قرنیه.pdf   [حجم: 547 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل استرابیسم.pdf   [حجم: 993 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]