دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

ارتوپدی : ارتوپدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل مراقبت_از_گچ.pdf   [حجم: 749 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل لگ_کالوس_پرتس.pdf   [حجم: 556 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کشش_پوستی.pdf   [حجم: 472 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل شکستگی.pdf   [حجم: 698 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل شکستگی_استخوان_هیپ.pdf   [حجم: 844 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تعویض_مفصل_ران_(آرتروپلاستی).pdf   [حجم: 716 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل آمپوتاسیون_(قطع_عضو).pdf   [حجم: 913 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]