دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

ارتوپدی : ارتوپدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل مراقبت_از_گچ.pdf   [حجم: 749 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل لگ_کالوس_پرتس.pdf   [حجم: 556 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کشش_پوستی.pdf   [حجم: 472 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل شکستگی.pdf   [حجم: 698 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل شکستگی_استخوان_هیپ.pdf   [حجم: 844 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تعویض_مفصل_ران_(آرتروپلاستی).pdf   [حجم: 716 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل آمپوتاسیون_(قطع_عضو).pdf   [حجم: 913 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]