دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

زنان و زایمان : زنان و زایمان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل هیسترکتومی‌(برداشتن_رحم).pdf   [حجم: 873 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مول_هیداتیفورم.pdf   [حجم: 562 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مراحل_زایمان_طبیعی.pdf   [حجم: 1093 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل لاپاروسکوپی.pdf   [حجم: 549 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زایمان_فیزیولوژیک.pdf   [حجم: 1101 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زایمان_طبیعی_یا_سزارین.pdf   [حجم: 861 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل رتینوپاتی_نوزادی_ROP.pdf   [حجم: 690 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل دیابت_بارداری.pdf   [حجم: 667 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بارداری_خارج_رحمی.pdf   [حجم: 569 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]