دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

زنان و زایمان : زنان و زایمان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل هیسترکتومی‌(برداشتن_رحم).pdf   [حجم: 873 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مول_هیداتیفورم.pdf   [حجم: 562 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل مراحل_زایمان_طبیعی.pdf   [حجم: 1093 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل لاپاروسکوپی.pdf   [حجم: 549 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زایمان_فیزیولوژیک.pdf   [حجم: 1101 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زایمان_طبیعی_یا_سزارین.pdf   [حجم: 861 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل رتینوپاتی_نوزادی_ROP.pdf   [حجم: 690 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل دیابت_بارداری.pdf   [حجم: 667 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل بارداری_خارج_رحمی.pdf   [حجم: 569 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]