دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

گوش و حلق و بینی : گوش و حلق و بینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل گلوموس_ژوگولار.pdf   [حجم: 1048 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کاشت_حلزون.pdf   [حجم: 1067 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سینوزیت.pdf   [حجم: 717 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سپتوپلاستی_(انحراف_بینی).pdf   [حجم: 789 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تومور_های_حنجره.pdf   [حجم: 801 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تمپانوماستوئیدکتومی.pdf   [حجم: 797 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل آدنوتانسیلکتومی.pdf   [حجم: 1123 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اتواسکلروز.pdf   [حجم: 677 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اپیستاکسی_(خونریزی_از_بینی).pdf   [حجم: 833 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]