دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

گوش و حلق و بینی : گوش و حلق و بینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل گلوموس_ژوگولار.pdf   [حجم: 1048 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کاشت_حلزون.pdf   [حجم: 1067 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سینوزیت.pdf   [حجم: 717 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل سپتوپلاستی_(انحراف_بینی).pdf   [حجم: 789 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تومور_های_حنجره.pdf   [حجم: 801 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تمپانوماستوئیدکتومی.pdf   [حجم: 797 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل آدنوتانسیلکتومی.pdf   [حجم: 1123 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اتواسکلروز.pdf   [حجم: 677 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل اپیستاکسی_(خونریزی_از_بینی).pdf   [حجم: 833 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]