دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

غدد : غدد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل کتواسیدوز_دیابتی_(DKA).pdf   [حجم: 1397 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل زخم_پای_دیابتی.pdf   [حجم: 708 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل دیابت_اطفال.pdf   [حجم: 764 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تغذیه_در_بیماران_دیابتی.pdf   [حجم: 747 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل تزریق_انسولین.pdf   [حجم: 1031 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پیشگیری_از_دیابت.pdf   [حجم: 1375 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]