دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

پوست و خون : پوست و خون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید


دریافت فایل لوسمی.pdf   [حجم: 754 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل لنفوم.pdf   [حجم: 596 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل عوارض_شیمی_درمانی_کامل.pdf   [حجم: 1302 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل پسوریازیس_یا_بیماری_صدف.pdf   [حجم: 695 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل کهیر.pdf   [حجم: 1257 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]
دریافت فایل لوپوس.pdf   [حجم: 624 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/8]