دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

کلونوسکوپی : کلونوسکوپی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام درمانگاه صبح:کلونوسکوپی

اسامی اساتید:دکتر مسعودی،دکتر مخترع،دکتر بقراطیان،دکترخالقی،دکتر رضادوست،دکتر طاهری،دکترآگاه،دکتر فقیهی

برنامه ویزیت درمانگاه:همه روزه به غیر از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا13ظهر

مکان قرارگیری:طبقه ششم ساختمان امیرالمومنین بخش داخلی یک

شماره تماس:64352485