دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

دانسیتومتری : دانسیتومتری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام درمانگاه صبح:دانسیتومتری یا تراکم استخوان BMD

اسامی اساتید:توسط کارشناس مربوطه انجام میپذیرد.

برنامه ویزیت درمانگاه:همه روزه به غیر از جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مکان قرارگیری:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352526

 

 

نام درمانگاه عصر:دانسیتومتری یا تراکم استخوان BMD

اسامی اساتید:توسط کارشناس مربوطه انجام میپذیرد.

برنامه ویزیت درمانگاه:همه روزه به غیر از پنج شنبه و  جمعه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

مکان قرارگیری:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352526