دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

کلینیک اکو : کلینیک اکو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام درمانگاه صبح:اکو

اسامی اساتید:دکتر قنواتی،ریاحی،امیرفرهنگی،حاج صادقی،سزاوار

برنامه ویزیت درمانگاه: همه روزه از ساعت 8 تا13ظهر

مکان قرارگیری:طبقه پنجم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352464

 

 

نام درمانگاه عصر:اکو

اسامی اساتید:دکتر امیرفرهنگی

برنامه ویزیت درمانگاه:فقط روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 16 تا19 عصر

مکان قرارگیری:طبقه پنجم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352464