دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

کلینیک اکو : کلینیک اکو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام درمانگاه صبح:اکو

اسامی اساتید:دکتر قنواتی،ریاحی،امیرفرهنگی،حاج صادقی،سزاوار

برنامه ویزیت درمانگاه: همه روزه از ساعت 8 تا13ظهر

مکان قرارگیری:طبقه پنجم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352464

 

 

نام درمانگاه عصر:اکو

اسامی اساتید:دکتر امیرفرهنگی

برنامه ویزیت درمانگاه:فقط روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 16 تا19 عصر

مکان قرارگیری:طبقه پنجم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352464