دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

اپتومتری - بینایی سنجی : اپتومتری - بینایی سنجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:درمانگاه اپتومتري 

نام مسئول واحد:محمدرضا زرين كارشناس ارشد اپتومتري

مشخصات مكاني واحد:ساختمان حضرت محمد(ص)- طبقه ششم

شماره تماس: 64352529

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

 اپتومتريست بعنوان متخصص سنجش بينايي ميتواند:

1-تاريخچه لازم را اخذ ميكند، پرونده را تشكيل ميدهد و كليه موارد را ثبت مي نمايد.

2-در زمينه دانش اپتومتري و پيشرفت هاي آن مطالعه ميكند.

3-وضعيت انكساري چشم كودكان و بزرگسالان را با كمك دستگاه هاي مختلف بطور دقيق معاينه، عينك مناسب را تجويز و تحليل مينمايد.

4-بيماريهاي چشمي را بوسيله معاينه با دستگاه هاي مختلف مثل افتالموسكوپ و اسليت لامپ تشخيص داده و در صورت نياز به متخصصين ذيربط ارجاع ميدهد.

5-نارسيهاي بينايي و عيوب انكساري چشم(انواع نزديك بيني،دوربيني،آستيگماتيسم) را به كمك دستگاه هاي مربوطه تشخيص داده و به كمك عدسي هاي مختلف(عينك و عدسي نامرئي) اصلاح م نمايد(تعيين نمره عينك)

6-انواع استرابيسم را به كمك روش ها و دستگاه هاي مربوطه تشخيص داده و اصلاح مي نمايد و داروهاي ميدرياتيك و سايكلوپلژيك را تجويز مي كند و چشم كودكان مبتلا به استرابيسم را بررسي و داروهاي ميوتيك را براي بردن لوچي آنان تجويز مي كند.

7-اختلالات ديد دو چشمي، انحرافات عضلاني آشكار، فلجي و غير فلجي،‌آمبليوپي و فيكساسيونهاي غير مركزي را به وسيله معاينات تخصصي تشخيص داده و ورزشها و تمرينات ارتوپتيك چشم را براي درمان اين اختلالا