دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

مدیرمجتمع : مدیریت مجتمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | 
مدیراداری ومالی مجتمع : آقای دکتر سعید کاظمی                                                                        
محل دفتر مدیریت: ساختمان شماره چهار طبقه هم کف