دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

رئیس مجتمع : .

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | 
رئیس مجتمع : آقای دکتر حسن امیری
محل دفتر ریاست : ساختمان شماره چهار طبقه اول