دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

اخبار ویژه بخش OPU : جراحی قلب عمل بازسازی ورید اجوف فوقانی و دهلیز راست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۷ | 
عمل بازسازی ورید اجوف فوقانی و دهلیز راست در اقای بیست ساله دیالیزی بستری در بخش اطفال بیمارستان حضرت رسول با موفقیت انجام شد

اخبار ویژه بخش OPU : عمل جراحی قلب انجام عمل جراحی قلب در مجتمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
عمل بازسازی بطن چپ و تخلیه لخته از بطن چپ در بخش جراحی قلب با موفقیت انجام شد.

اخبار ویژه بخش OPU : اهدای ارگان بیمار مرگ مغزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۶ | 
پنج مورد اهدای ارگان از بیماران مرگ مغزی با رضایت خانواده بزرگوارشان در بیمارستان رسول اکرم (ص)در طی  ۲۴ ساعت انجام شد.

اخبار ویژه بخش OPU : عمل جراحی قلب انجام عمل نادر اتوریسم غول آسا ی کرونری در مجتمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۶ | 
عمل نادر اتوریسم غول آسا ی کرونری در مجتمع توسط تیم جراحی قلب انجام گرفت
 

اخبار ویژه بخش OPU : عمل جراحی انجام عمل پیچیده ترین قلب باز درمجتمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۵ | 
پیچیده ترین عمل قلب باز در بر روی یک بیمار 50 ساله  در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) انجام شد.
 

سایر مطالب این بخش
اخبارمجتمع - ۱۳۹۶/۳/۱ -