دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

اخبار ویژه بخش OPU : نهمین عمل هاروست در مجتمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | 
نهمین مورد اهدای عضو مجتمع پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم در مجتمع با موفقیت صورت گرفت

اخبار ویژه بخش OPU : اخبارمجتمع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مصاحبه