دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

مددکاری : مددکاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  مددكاري

نام مسئول واحد: فاطمه قرباني

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان حضرت محمد (ص)

شماره تماس: داخلي 64352509 و 64352409   ،‌ مستقيم : 66509223

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

-        ويزيت روزانه به بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم

-        مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت درفرم گزارش مددکاری اجتماعي

-        ارزیابی و اولویت بندی نیاز های عاطفی، روانی- اجتماعی و بررسی سیستم ها و شبکه های حمایتی بیماران

-        ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی  جهت حمایت های بهداشتی درمانی بیمار

-        همکاری و همفکری با سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرایند درمان

-        تسهیل در برقراری ارتباط موثر و بهینه بین بیمار، خانواده و مرکز درمانی  به منظور بهبود روند درمان

-        شناسایی بیماران خاص و صعب العلاج و انجام اقدامات حمایتی برای آنها

-        بررسی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه لازم مربوط به موارد خاص(اعم از کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآز