دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

امور قراردادها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 نام واحد: امور قراردادها

نام مسئول واحد: نيلوفر فريد فر

مشخصات مكاني واحد: طبقه اول ساختمان شماره 4 حضرت ابوالفضل

شماره تماس: 64352626 ،‌ مستقيم : 64352513

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1-    دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

2-    تنظيم قراردادها طبق آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه وشرايط فني واحد مربوطه

3-     بررسي تاريخ اتمام قراردادها جهت اعلام به مديريت و رياست و به تبع آن اعلام به دانشگاه به منظور تمديد قراردادو يا واگذاري  مجدد

4-    درزمان هيئت امنايي بودن مجتمع تنظيم قرارداد، شرايط عمومي،شرايط اختصاصي جهت شركت ت در قرار دادو آگهي درج در روزنامه  جهت  مناقصات و مزايدات و هماهنگي  جلسات  كميسيون فني- بازرگاني

5-    محاسبه اضافه كارازسيستم تايمكس براي كليه پرسنل اداري،پشتيباني،پاراكلينيك وخدمات و ثبت در سيستم اتوماسيون مالي

6-    ارسال ليست تهيه شده اضافه كار به كارتابل مسئولين مربوطه

7-    تهيه گواهي كاركرد،كارانه


دفعات مشاهده: 626 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر