دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

آمار و مدارک پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  واحد آمار

نام مسئول واحد: آقاي عباس شيري

مشخصات مكاني واحد:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس: 64352554-64352110

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

وجود آمار و اطلاعات صحیح در هر سازمان نقش عمده ای در تجزیه و تحلیل عملکرد آن سازمان ایفاء نموده و کمک موثری در ارزیابی فعالیتها و برنامه ریزی برای آینده می نماید

شاخص های ارزیابی کیفیت مراقبت

شاخص های اداری مالی

شاخص های جمعیتی بیماران

شاخص های بیماران مراجعه کننده

شاخص های میزان بهره برداری از منابع بیمارستانی

سایر شاخص ها

آمار مذکور ابتدا جمع آوری شده و سپس طبقه بندی می گردد و بعد تجزیه و تحلیل می شود

بطور کلی شرح وظایف آمارجمع آوری و تجزیه و تحلیل آمارها در هر بیمارستان بوده که با دو هدف به شرح ذیل انجام می گیرد:

1.     فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز جهت اداره کردن بیمارستان و مراقبت از بیماران.

2.     فراهم نمودن گزارشات مورد نیاز دستگاه های مافوق و سایر دستگاه ها و افراد مجاز.

نام واحد:  مدارك پزشكي

نام مسئول واحد: خانم فروزان احباب

مشخصات مكاني واحد: طبقه سوم ،ساختمان سيد الشهدا(شماره يك)

شماره تماس: 64352233


دفعات مشاهده: 634 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر