دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • راهنمای مراجعین


معرفيتاريخچه مجتمع


رئيس
مديريت
دفتر پرستاري


بخش ريه
بخش روانپزشكي
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژي
بخش جراحي مغز واعصاب
بخش داخلي اعصاب
بخش نفرولوژي

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه كلينيك هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

مهندسی تجهیزات پزشکی : مهندسی تجهیزات پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد مهندسي پزشكي مجتمع

اين واحد در دو قسمت عمده زمينه فعاليت دارد :

1 - خريد تجهيزات پزشكي سرمايه اي مورد نياز مجتمع

2 - خدمات شامل تعمير و نگهداشت تجهيزات پزشكي مجتمع

  • - برگزاري كميته هاي خريد تجهيزات ، نيازسنجي بهره وري و شناسايي منابع تامين كننده با بهترين كيفيت و نازلترين قيمت در بحث خريد وظيفه اين واحد مي باشد .
  • - در بحث خدمات درخواستهاي واصله از بخشهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته و درصورت امكان در داخل مجتمع ، تعميرات انجام و در غير اين صورت با شركتهاي نمايندگي تماس و يا دستگاه به ايشان ارسال مي گردد و پس از انجام خدمات كارشناسي و تائيد فاكتورها و رسيدگي به اسناد انجام مي گردد .
  • - كاليبراسيون هاي دوره اي و آموزشي كاربري دستگاهها و گوشزد كردن نكات نگهداشت دستگاهها به استفاده كنندگان وظيفه اين واحد مي باشد .

اين واحد مشتمل بر 5 نفر نيروي كارشناس به شرح ذيل مي باشد :

1 - مهندس ساسان جليليان ( مسئول واحد )

2 - مهندس محمد كفاش ( مسئول فني واحد )

3 - مهندس مريم طاهري ( كارشناس مسئول دفتر تجهيزات )

4 - مهندس حسن امداديان ( كارشناس مسئول بخشهاي بيمارستان )

5 - مهندس اكرم شهرآبادي ( كارشناس مسئول كارگاه تجهيزات و آموزش كارآموزان )

#Signature#