دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پرسنل،پزشکان،دانشجویان
  • تاريخچه بيمارستان
  • معرفي بخش ها
  • مراجعین


معرفیثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی
آزمون های الکترونیکی
نظرات انتقادات و پیشنهادات
بخش نامه ها
قوانین کاری و دستورالعمل ها
لیست شیفت ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
بسته های رفاهی
برنامه های آموزشی بخشها
سامانه ها
نظرات انتقادات و پیشنهادات
برنامه آنکال ماهیانهثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
روتیشن و کشیک
قوانین و مقررات
نظرات انتقادات و پیشنهادات


ثبت نام/ ورود به سایت
برنامه های آموزشی
قوانین و مقررات
فرم ها
بسته های رفاهی
لیست شیفت ماهیانهتاریخچه مجتمع


رئیس
مدیریت
دفتر پرستاری


بخش ریه
بخش روانپزشکی
بخش پوست وخون
بخش روماتولوژی
بخش جراحی مغز واعصاب
بخش داخلی اعصاب
بخش نفرولوژی

بخشراهنمای نوبت‌دهی تلفنی
راهنمای نوبت‌دهی اینترنتی
بیمه های طرف قرارداد
برنامه کلینیک هاراهنمای طبقات
قوانین ومقررات بیمارستان
تماس با ما

مهندسی بهداشت حرفه ای : مهندسی بهداشت حرفه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  بهداشت حرفه اي

نام مسئول واحد: مهديه سادات رضائي

مشخصات مكاني واحد: طبقه دوم ساختمان حضرت ابوالفضل جنب رياست

شماره تماس: 64352275

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

بهداشت حرفه ای مجتمع فعالیت خود را با تشکیل اولین کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مورخ 21/11/89 آغاز کرد. دبیر این کمیته ( مهدیه سادات رضائی- کارشناس بهداشت حرفه ای ) اهداف بهداشت حرفه ای را در قالب این کمیته پیگیری تا زمانیکه با نشر کتاب استانداردهای اعتباربخشی در دی ماه سال 90 این رشته به عنوان واحد مجزا در آمد و مورخ 3/10/90 طي ابلاغي از سوي مديريت مجتمع، این واحد فعاليت خود را رسماٌ در مجتمع آغاز نمود.  اين واحد داراي يك مسئول بهداشت حرفه ای داراي مدرك كارشناسي ارشد HSE مي باشد.

 

خدمات اين واحد شامل :

-        نظارت وارزیابی ساليانه به منظور انتخاب و عملكرد پیمانکاران ( ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و معاينات شغلي) با واحد مربوطه در بیمارستان، تهيه گزارش، تعيين برنامه ها و ارائه پيشنهادات  جهت اقدامات اصلاحي.

-        تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستان و تهیه گزارش جهت پی گیری و اجرا.

-        دبیر کمیته حفاظت فني و بهداشت كار.


دفعات مشاهده: 950 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر