دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

واحد حسابداری هزینه : واحد حسابداری هزینه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  امور مالی

نام مسئول واحد: جناب آقای موسوی

مشخصات مکانی واحد:  ساختمان شماره 1 طبقه دوم

شماره تماس: 64352517

شرح وظایف /خدمات ارائه کننده:

واحد های زیر مجموعه :

واحد صندوق :

دریافت مبلغ های محاسبه شده توسط واحد ترخیص از بیماران بستری و سرپائی اتاق عمل

دریافت مبلغ قبوض درمانگاه ها و ودیعه از بیماران

برگشت مازاد مبلغ دریافتی بابت ودیعه از بیماران

نهایی کردن پرونده های بیماران مرخص شده

 صدور صورتحساب به بیماران

 صدور برگه خروج بیماران

 

 

 

 واحد ترخیص :

ترخیص بیماران بخش / اتاق عمل / لیزر چشم / دیالیز

تفکیک پرونده جهت سازمان بیمه

واخواهی پرونده های بیمه

تحویل پرونده ها به بیمه گری

رفع نواقض پرونده ها

زدن پرونده های آنژیوگرافی

زدن پرونده های ترخیص شده از اورژانس

کپی گرفتن پرونده ها و کامل کردن آنها

تحویل پرونده ها از منشی بخش ها

 

 

واحد بیمه گری :

جمع آوری پرونده های بستری و جراحی سرپایی

جمع آوری کلیه نسخ پاراکلینیک و رفع واخواهی آنها

لیست گیری و ارسال آنها به سازمانهای بیمه گر

تهیه و تنظیم رقمهای ارسالی به بیمه ها

اسکن کردن کلیه صورتحسابهای مربوط به مصدومین ترافیکی

زدن نامه های مربوطه به نماینده سازمانهای بیمه

 

 

واحد رسیدگی به کسورات :

تهیه مدارک بیمه جهت ارائه به سازمانهای بیمه گر می باشد

رسیدگی به کسورات پرونده ها از نظر ضمائم و مهر واحد های مربوطه

رفع نواقص