دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

امین اموال

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  امور مالي

نام مسئول واحد: خانم زهرا حكيمي

مشخصات مكاني واحد: طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس: 64352517

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

واحد اموال :

صدور پلاك اموال مجتمع و بازديد دوره اي

صدور مجوز خروج دستگاه ها جهت تعميرات به خارج از بيمارستان 

جابجائي اموال بين بيمارستانها و يا مراكز آموزشي درماني تعيين شده

 

فروش اموال اسقاطي طبق قانون

 


دفعات مشاهده: 186 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر