دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت ها
  • پزشکان مجتمع
  • خدمات غیر حضوری
  • کارمندان
  • درباره ما
  • راهنمای مراجعین
  • دسترسی سریع به سامانه ها

دفتر پرستاری : دفتر پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 


نام واحد : دفتر پرستاری 
مدیره پرستاری:سرکارخانم  مریم اوشانی    
محل ساختمان شماره چهار طبقه اول 
                                                                                           

                                                                                                                                                                     
تیم کارشناسی دفتر پرستاری شامل :

آقایان :  محمدتقی اکبرلو

خانمها : اعظم عباسی (سوپروایزر آموزشی)

سوپروایزران بالینی : فاطمه بلند گرامی  - ناهید بالازاده - فیروزه معیوف پور - شراره قاسم زاده - نرجس نیاکان لاهیجی - فریبا راهنورد

سوپروایزر کنترل عفونت : ندا شفیعی

مسئول آموزش به بیمار : کبری رضا قره باغ

فعالیت های دفتر پرستاری مجتمع شامل :

تدوین برنامه عملیاتی، مدیریت نیروی انسانی، آموزش کارکنان و بیماران کنترل عفونت، ارزیابی فرآیندهای پرستاری، کنترل و نظارت بر امور بخشها، ارزیابی اعتبار بخشی، تعیین شاخص های انتصاب سرپرستار و سوپروایزر

فرآیندهای کلیدی مدیریت پرستاری عبارتند از :

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت ارزیابی

مدیریت ارزشیابی

مدیریت آموزش

مدیریت برنامه ریزی

کلیه فرآیندها با برنامه ریزی مدون پیگیری و بر اجرای آنها در بخشها نظارت میگردد.

مشخصات مکانی واحد : طبقه اول  ساختمان شماره 4 (حضرت ابوالفضل ع )
مجموعه افراد تحت نظارت = 778

شماره تماس : 64352333 و 64352568 و 64352569