دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

حراست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  حراست

نام مسئول واحد: مرتضي شاهي

مشخصات مكاني واحد: ساختمان حضرت محمد همكف انتهاي راهرو روبروي باجه بانك ملت واحد حراست

شماره تماس: 64352111 64352114 - 64352667

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده: 

برقراري نظم ، امنيت و آرامش جهت پرسنل و مراجعين ، نظارت بر حسن اجراي مقررات اداري ،؛ درماني ، مالي و نيز حفاظت و حراست از اموال بيت المال و پرسنل و ... در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه .


دفعات مشاهده: 811 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر