دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مهدکودک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  مهد كودك

نام مسئول واحد: سحر رسولي

مشخصات مكاني واحد: ساختمان حضرت ابوالفضل (ع) (ساختمان شماره 4) طبقه دوم و طبقه فوقاني  رياست

شماره تماس: 64352178  و64352179

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

مسئول مهد وشرح وظايف:

   اجرايي كليه مقررات وبخشنامه ها و دستورات صادره ، مراقبت در حسن انجام امور مهد

  نظارت كلي در بخشهاي مختلف مهد كودك به منظور ايجاد هماهنگي و حسن اداره امور و پيگيري در انجام آن وتشكيل جلساتي با مربيان ، مسئوولين و اوليا به منظور مشاوره و راهنمايي وتبادل نظر در جهت امور مهد كودك

    نظارت و اجرايي تشريفات پذيرش و ترخيص كودكان ، حضور و غياب و رسيدگي به علل غيبت كودكان و تماس با اولياي آنها

     رسيدگي به كليه مكاتبات و ارجاع و ابلاغ آن به قسمتهاي مربوطه

   تهيه و تنظيم گزارشات وآمارهاي لازم جهت مقامات مسئول 

    مراقبت در اجرايي بموقع واكسيناسيون و پيشگيري بموقع از انتشارعفونتها

عدم پذيرش كودكان داراي بيماريهاي واگير دار 

 تهيه و ارزشيابي برنامه هاي روزانه ،هفتگي،ماهانه ، ساليانه

  تهيه و نظارت برنامه آموزشي جهت خودشناس وپرورش شخصيت كودك ،شنا


دفعات مشاهده: 310 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر