دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

خیاط خانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نام واحد:  خياط خانه

نام مسئول واحد:آقاي اردشير محمديان

مشخصات مكاني واحد: زير زمين ساختمان حضرت محمد (ص) جنب واحد لنرژي

شماره تماس: 64352444

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1.مسئول خياط خانه:

 دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

  تهيه برنامه كلي فعاليت هاي واحد خياط خانه و اجرا و پيگيري هدفهاي برنامه مذكور پس از تاييد سرپرست مربوطه

آگاه ساختن متصدي تعميرات براي انجام تعميرات اساسي و ضرورت در صورت لزوم

 نظارت بر كارهاي دوخت و دوز

 صدور درخواست خريد ملزومات واحد و ارائه به رياست امور اداري

 بازديد از بخش ها در خصوص ملحفه ، لباس ، پرده و...

 انجام درخواست بخشها پس از دستور رياست محترم امور اداري

 تحويل لباس هاي دوخته شده به قسمت هاي درخواست كننده

 خريد ملحفه ، لياس و ... پس از دستور رياست محترم امور اداري و توضيع به واحد و بخشها

 داشتن تماس دائم رياست امور اداري جهت جويا شدن كيفيت دوختني هاي بيمارستان

2.كاركنان واحد خياط خانه :

دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

 تهيه برنامه كلي فعاليت هاي واحد خياط خانه و اجرا و پيگيري هدفهاي برنامه مذكور پس از تاييد سرپرست مربوطه

 تهيه لباس و ساير دوختنيهاي بيمارستان نظير روپوش ف كلاه ، بيژامه و ... در وقت معين

 برآورد نيازهاي واحد خياط خانه نسبت به مواد اوليه ابزار و وسايل و گزارش به مسئول واحد

 آگاهي كامل از چگونگي كار وسايل و لوازم خياطي

كش كشيدن لباس هاي آماده شده

نظافت و نگه داري وسايل و لوازم دوزندگي


دفعات مشاهده: 257 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر